Zavod INePA – Inštitut za elektronsko participacijoinepa
Racionalna in optimalna uporaba kadrovskih in finančnih virov pri izvajanju neprofitnih projektov predstavlja ključen pogoj za uspešno delovanje nevladnih organizacij. Pri tem nam je v veliko pomoč spletna aplikacija 4PM, s pomočjo katere izboljšujemo delovne procese v organizaciji na področju projektnega vodenja, sodelovanja med zaposlenimi, razporejanja nalog, časovnega pregleda nad potekom projektov in porabljenih virov. Poleg učinkovite izvedbe projekta nam 4PM omogoča tudi interno evalvacijo uspešnosti izvedenih aktivnosti in izboljševanje delovanja naše nevladne organizacije na podlagi pridobljenih izkušenj. Zelo zadovoljni smo tudi s podporo, ki nam jo nudi ekipa podjetja Arctur pri uporabi aplikacije kot tudi z novimi uporabniških možnostmi in prijaznostjo storitve 4PM.

mag. Simon Delakorda, direktor

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice