MIC Velenje - Medpodjetniški izobraževalni center Velenje


MIC Velenje
4PM je odličen pripomoček za načrtovanje: stroškov, kadrovskih virov, po fazah ali po časovni dinamiki. Že med izvajanjem projekta lahko zelo natančno spremljamo finančno realizacijo: vemo, koliko smo že porabili na katerem stroškovnem mestu in koliko imamo še na voljo. Finančna poročila so pripravljena po stroškovnih mestih, ločen imamo pregled nad upravičeni in neupravičeni stroški, zahtevki za izplačila so natančno evidentirani.
Vse postavke finančnega poročila lahko prilagodimo razpisnim zahtevam: stroški dela, potni stroški, materialni stroški, režija, stroški za opremo, podizvajalce…


Mag. Simon Muha, vodja projekta
 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice