Zaupajo nam še

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
Inga Krusič Lamut, ravnateljica

Na področju srednješolskega izobraževanja so spremembe vsakodnevno gibalo življenja in dela, tako za vodstvo kot tudi za strokovne delavce in ostalo osebje. Pri našem delu je organiziranost bistvenega pomena, še posebno pri načrtovanju pedagoškega dela. Zaradi želje po uspešnem delovanju šole in kakovostnem izobraževanju, se šole vključujemo v različne projekte, tudi evropske. Za spremljanje in vrednotenje opravljenega dela je zato 4PM odlično orodje, ki ni namenjeno samo zaposlenim, ampak tudi dijakom. 4PM omogoča oplemenititi izobraževalne vsebine iz projektnega dela, s praktičnim znanjem o organizaciji in vodenju projektov na katerih dijaki delajo.

KB1909
KB1909, f. d. d.
Boris Peric, predsednik družbe

»Kot finančna organizacija se na KB 1909 ukvarjamo z investicijami v različna podjetja v različnih državah srednje in vzhodne Evrope. Vsako sledenje poslovanja in svetovanje za posamezno organizacijo jemljemo kot svoj projekt. Zaradi tega, ker so naši svetovalci pogosto na terenu (pri naročniku) in ker komuniciramo v vsaj 3 različnih jezikih, nam je bila odločitev za 4PM precej logična. Kot spletna aplikacija nam omogoča, da jo uporabljamo s katerekoli lokacije na svetu, vnašamo projektno dokumentacijo ter preko nalog in mejnikov sledimo potek projekta. Na ta način se da bistveno izboljšati komunikacijo in poenostaviti poročanje o delu na projektu.

V skladu z Uredbo Republike Italije o določanju odgovornosti v organizaciji, smo pripravili tudi zakonsko določeni organigram in ga v 4PM vnesli kot šifrant aktivnosti in s tem informacijsko podprli tudi to zakonsko obveznost.
«


Iskra MIS
Iskra MIS, d. d.
Matej Draksler, marketing manager

»4PM nudi enostaven pregled nad projekti, ki se odvijajo v podjetju. Z njegovo pomočjo se je povečala učinkovitost sestankov, vodstvo pa je "z enim samim klikom" pridobilo vse najpomembnejše informacije o stanju vseh projektov v podjetju. Tako v trenutku vidimo, kje so naša ozka grla in kateri projekti potekajo skladno z načrtom.
Predvsem pa bi rad poudaril neprecenljivo pomoč Arcturjevih strokovnjakov, ki nas poslušajo, nudijo ustrezne odgovore in so nam vedno na voljo. Na njih se vedno lahko zanesemo.«Biro Obala
BIRO OBALA, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Manuela Varljen, tehnični direktor in vodja urbanizma

»S programom 4PM smo dosegli zastavljene cilje ter izboljšali proces planiranja in vodenja projektov. Predvsem se je povečala transparentnost vodenja posameznih projektov glede organiziranosti, koordinacije, kontrole ter vrednotenje in ocenjevanje. Podjetje Arctur d.o.o. je zanesljiv in kakovosten izvajalec storitev svetovanja na področju strateškega planiranja in prenove informacijskih sistemov. Je komunikativen in učinkoviti izvajalec tovrstnih storitev, ki zelo dobro pozna ustrezne metode in tehnike dela, pri čem je pripravljen narediti tudi VEČ kot bi naročnik glede na postavljene zahteve lahko pričakoval, kar mu skupaj z referencami, oziroma izkušnjami, vsekakor zagotavlja mesto med vodilnimi ponudniki teh storitev v Sloveniji.«
Več si lahko preberete v prilogi.

Univerza v Mariboru, Faklulteta za organizacijske vede Kranj Sveučilište u Rijeci, Univerza na Reki


Uporabniki 4PM:
XLAB d.o.o. Plastika Skaza d.o.o. PILON AEC

Arctur Projektiva d.o.o. Arnoldvuga + vizualne komunikacije, d. o. o. BDO Revizija d.o.o.

Winky d.o.o. Brest pohištvo d. o. o. Arha projektivni biro d.o.o.

Kovinar Kočevje d.o.o. LDOS Provia d.o.o.

Gimnazija Nova Gorica KC-opcomm KC-class

 	Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Klima 2000 d.o.o. občina Šempeter - Vrtojba

Impuls, d. o. o., Rijeka
Krasinvest, d. o. o., Sežana
Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Lokalna turistična organizacija Bovec
Matrika d. o. o.
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Notranjski ekološki center Cerknica
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren Kostanjevica
Provia, d.o.o.
SGM Consulting, Trst, Italija
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
Šolski center Sežana
Tehniški šolski center Nova Gorica
Zavod za turizem Kranj
Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem
in drugi

 

 

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice