Vzpostavitev tržnega projekta

Vodja projekta odpre nov tržni projekt, izbere sodelavce in jim določi naloge ter mejnike. S 4PM zmanjšate čas planiranja in obdržite nadzor nad projektom. Imate sprotni vpogled v obremenitev zaposlenih in časovno trajanje nalog. Dodate še planirane stroške in s tem je vzpostavitev projekta končana.

Tukaj si lahko ogledate film vzpostavitve projekta.
pogovor v živo