Projektna ekipa

4PM pomaga pri optimalni razporeditvi in obremenitvi sodelavcev. Le tako so lahko projekti zaključeni v časovnem in finančnem okviru.

4PM je fleksibilno orodje, s katerim prilagajate projektno organizacijsko strukturo in tako zagotavljate nemoten potek projektnega dela.

Določanje projektne ekipe v 4PM

4PM je okolje, v katerem projektna ekipa

  • komunicira,
  • si izmenjuje dokumente,
  • skupaj dela na nalogah...

Projektna komunikacija

Zasedenost virov

Pregled nad zasedenostjo zaposlenih pomeni ustvarjati optimalen potek procesov do uspešnega zaključka. 4PM omogoča pregled nad zasedenostjo v obdobju in podpira prilagajanje v razporejanju zadolžitev in izvajanju aktivnosti:

  • Hiter pregled nad obremenjenostjo članov projektnih ekip v obdobju.
  • Pošteno in učinkovito razporejanje nalog .
  • Manjše tveganje, manj stresa, večja učinkovitost.

Načrtovanje zasedenosti

Zunanji viri

Multiprojektno okolje zahteva tudi različne projektne ekipe, pri čemer večkrat sodelujejo zunanji izvajalci. 4PM zagotavlja enostavno rešitev:

  • dodajanje in grupiranje naročnikov, izvajalcev, podizvajalcev, agencij ali drugih zunanjih članov
  • enostavno urejanje s pravicami dostopa do tistih informacij, ki jih ti potrebujejo (omejen dostop zunanjih sodelavcev).

Spremljanje urnika in dopustov

S pomočjo koledarjev lahko v 4PM spremljate zasedenost svojih virov. Prav tako imate pregled nad njihovimi odsotnostmi in dopusti, ki dovoljuje boljše načrtovanje (projektnega) dela.

Pregled in načrtovanje dopustov

pogovor v živo