4PM za vodenje projektov JR RRI 2

JR RRI 2 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Kaj ponuja 4PM?

4PM vam pomaga pri zagotavljanju stroškovne učinkovitosti in racionalnosti porabe sredstev na projektu (upravičeni stroški).

Vodenje in poročanje projekta.

Program je prilagojen EU razpisom in razvojnim projektom.

Zahtevajte predstavitev .

Dodatno 4PM pomaga:

Med izvedbo projekta boste natančno spremljali stroške osebja (raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci, primerjava plana in realizacije ur, izdelava predpisanih časovnic) in druge stroške, po partnerjih in nalogah.

Priprava zahtevkov za izplačilo bo hitra in učinkovita.

4PM omogoča ažuren vpogled v izvedbo projekta, hitro odkrivanje morebitnih tveganj, sledenje spremembam in učinkovito reševanje morebitnih konfliktov in problemov.

Vključuje tudi integriran dokumentni sistem (dostopnost, skupinsko delo na dokumentih, arhiv dokumentov) in podporo za sodelovanje projektne ekipe.

Pravočasno poskrbite, da bo vaš projekt uspešen na prijavi in tudi kasneje.

Kakšen je strošek najema 4PM?

12,00 € na člana projektne ekipe na mesec.

Primer izračuna: Projektno ekipo sestavlja 10 oseb, projekt traja 24 mesecev = skupni strošek 2.880 €.

Klikni za brezplačen preizkus 4PM

 

Pokličite nas in se dogovorite za ponudbo 041 400 967 ().

Team members

Uporabne informacije

 • Ali lahko v programu vodimo tudi druge projekte podjetja?

Seveda, licenco 4PM lahko kadarkoli razširite tudi za uporabo na drugih projektih. Več informacij na ali telefon 041 400 967.

 • Kaj naj napišemo v prijavo, da bomo izpolnili merilo 5?

V sklop "opis organizacije projekta in načina vodenja projekta" vpišite in po potrebi prilagodite spodnje besedilo.

Vodenje projekta in skupinsko delo bomo podprli z namensko spletno IT rešitvijo za vodenje projektov (4PM), ki podpira upravljanje s kadri, časom, sredstvi in rezultati, spremljali in vrednotili izvajanje RRI projekta, upravljali s tveganji in spremembami ter reševali morebitne konflikte in probleme.

(4PM) IT rešitev podpira načrtovanje projektnih aktivnosti (terminsko, logično, po kadrih, obremenitve…) in skupinsko delo (komentarji in e-pošta). Upravljanje s sredstvi je ažurno (stroški, prihodki) in vključuje prilagodljive funkcionalnosti za spremljanje realizacije (sprotno opozarjanje na morebitna odstopanja – zamude, poraba sredstev) in poročanje (o porabi časa, sredstev…).

4PM vključuje dokumentni sistem: urejena in varno hramba ter izmenjava; revidiranje (kdo, kaj), zagotavljanje kakovosti ter revizijsko sled.

Funkcionalnosti podpirajo:

 • Skupinsko delo na izročkih, poročilih in dokumentih.
 • Več-nivojsko spremljanje financ, s poudarkom sledenju stroškov zaposlenih.
 • Hitro izdelavo in tiskanje časovnic.
 • Številne kontrole in nastavitve, ki olajšajo administracijo in zmanjšajo možnost napak.
 • Visoko varnost (SSL) in zasebnost (uporabniška imena in gesla).
 • Hramba projekta, dokumentov in podatkov še pet let po zaključku projekta.
 • Možnost prilagoditev in integracij.

Uporabniške pravice omogočajo različne uporabnike iz različnih organizacij; celovit vpogled za vodilnega partnerja, za partnerje pa omejen dostop do svojega dela.

4PM ustreza zahtevnim uporabnikom: zanesljivo delovanje, intuitiven uporabniški vmesnik v več jezikih (SL, EN, IT, HR), bogate izkušnje avtorjev in on-line uporabniška podpora. Cena je v primerjavi s konkurenco nižja in omogoča najem storitve po modelu SaaS.

Kaj zahtevajo v razpisu?

Pojasnila k razpisni dokumentaciji za JR RRI 2 navajajo:

 • 5.1 Procesi vodenja RRI projekta

Ocenjuje se kvaliteta načrtovanih orodij in procesov vodenja za uspešno izvedbo RRI projekta. Opisana je ustrezna organizacijska struktura za vodenje in izvedbo projektnih aktivnosti v okviru obstoječe organizacije podjetja. V primeru konzorcija je opisana skupna organizacijska struktura. Izvedbeni načrt vodenja RRI projekta je odlično načrtovan, celovit ter jasno zastavljen. Iz načrta je razvidno, da bo podjetje kvalitetno izvajalo upravljanje s kadri, časom, sredstvi in rezultati, redno in ustrezno spremljalo ter evalviralo izvajanje projekta, skrbno upravljalo s tveganji in spremembami ter učinkovito razreševalo morebitne konflikte in probleme.  

 • 5.2 Realnost in izvedljivost terminskega načrta RRI projekta

Ocenjuje se ustreznost in izvedljivost terminskega načrta glede na zastavljene aktivnosti, mejnike, rezultate in projektni cilj.

Terminski načrt izvedbe projekta je pregleden in ustrezen glede na vsebino projekta. Aktivnosti, mejniki, rezultati in projektni cilj projekta bodo realno izvedljivi v času trajanja projekta. Projektne aktivnosti so med seboj povezane oz. so v medsebojnih odvisnostih in si sledijo v logičnem in tehnološkem zaporedju.

Načrt Interreg Projekta v 4PM

 • 5.3 Učinkovitost in izvedljivost finančnega načrta RRI projekta  

Ocenjuje se ustreznost utemeljitve finančnega načrta po vrstah stroškov in po konzorcijskih partnerjih ter racionalnost in stroškovna učinkovitost RRI projekta glede na zastavljene aktivnosti, rezultate in cilje. To podmerilo vsebuje tudi oceno realnosti načrtovanega obsega opravljenih ur raziskovalcev in strokovnih/tehničnih sodelavcev na projektu ter realnosti obsega stroškov za zunanje izvajalce.

Finančni načrt je jasen, razčlenjen in utemeljen. Predlagani stroški so v celoti smiselni, realni in potrebni za izvedbo projekta glede na predlagan obseg aktivnosti ter predvidene rezultate in projektni cilj.

Finančna izkaznica  

Finančni pregled

 

pogovor v živo