Rešitev za ...

Vodstvo
Celovit vpogled v projekte in sodelavce. Za boljše strateške odločitve.več
EU projekti - partnerstvo
Učinkovito črpanje sredstev in uspešna partnerstva.
Od načrta, organizacije, financ, skupinskega dela in dokumentov.

Za vodenje EU projekta, koordinacijo in skupinsko delo.

Olajša spremljanje, komuniciranje, poročanje in administracijo, izdelavo in evalvacijo izročkov, nadzor nad financami ter izdelavo časovnic.

Prihranite čas in se izognite izzivom na področju skupinskega dela in izmenjave dokumentacije.več
Vodje projektov
usklajeni cilji projekta, časovnimi in stroškovnimi okviri, motivirana ekipa ter zadovoljen naročnikveč
Projektna pisarna
Centralen pogled na projekte in sodelavce.več
Projektna ekipa & sodelavci
Veter v jadra zmagovalne ekipe.
4PM = skupna platforma za učinkovito sodelovanje.več
4PM in Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 - JR RRI 2
Ali prijavljate razvojni vašega izdelka ali storitve na javni razpis "JR RRI 2 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2"? 4PM ustreza merilu 5 v razpisni dokumentaciji.

Z vključitvijo 4PM bo vaša prijava vključevala tudi uporabo namenskega orodja za podporo vodenju projekta. S tem izpolnite merilo 5.več
pogovor v živo