Občine

(Vaši) Izzivi:

 • Kako se znajti med uresničevanjem proračuna in omejenimi sredstvi? 
 • Kako zagotavljati pregled nad izvajanjem sklepov, investicij, postopkov?
 • Kako spodbujati učinkovitost posameznikov pri številnih projektih in vedno novih nalogah?


(Naša) Rešitev:Občinski projekti

4PM za občine

 • Usklajevanje in transparentna komunikacija
 • Vsebinska priprava proračuna v povezavi s porabo proračunskih sredstev, nadzorom in spremljanjem realizacije projektov
 • Pregled nad delom: natančne zadolžitve
 • Racionalna razporeditev delovnih nalog (enakomerna obremenitev zasedenosti) – prepletanje rednega dela in projektnih zadolžitev. Podpora projektnemu načinu dela: naloge imajo namen, vsebino, rok in – soodvisnost med sodelavci: strokovni sodelavci, vodje projektov, svetniki
 • Boljši vpogled v pripravo in izvedbo projektov
 • Občinski projekti: priprava proračuna, priprava sej občinskega sveta, investicijski projekti, infrastrukturni projekti, prostorski načrti, razvojni projekti, razpisi in tudi EU projekti

Projekti pomenijo več administracije, saj je treba porabo sredstev in opravljeno delo natančno beležiti – 4PM poskrbi, da so podatki pravilno obdelani, povezani med sabo in pripravljeni za poročanje. Z minimalno administracijo.

Kaj še omogoča 4PM?Vodenje (investicijskih) projektov v občini

 • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni dokumentaciji. Izmenjavo in arhiviranje vseh vrst dokumentov - od javnih naročil, ponudb, zakonskih obvestil, pogodb, ki jih potrebujemo za pripravo poročil.
 • Sodobno ter učinkovito vodenje projektov.

 

Poleg naštetega s 4PM odkljukajte še preostale rešitve na izzive projektnega vodenja, ki jih nenehno nadgrajujemo in razvijamo v skladu z vašimi potrebami:


Funkcionalnosti 4PM za občinske ustanove

Usmerite fokus od izzivov k rešitvam, pustite za sabo tradicionalno vodenje projektov še danes in se pobliže spoznajte s 4PM!

 

pogovor v živo