Razvojni projekti & industrija

(Vaš) Izziv:

 • Razvoj izdelkov, patentnih postopkov, uvedba standardov kot priložnost za vpeljavo projektnega načina dela?
 • Kako optimalno voditi investicijske, razvojne projekte? Obvladovati mehke projekte, zadovoljiti zahteve kupcev?
 • Kako obvladovati terminski načrt, slediti tehničnim zahtevam in zagotavljati vire?

4PM rešitev:

 • Z dobrim načrtovanjem, pregledno komunikacijo, projektnim vodenjem, ki poskrbijo, da so omejeni viri optimalno organizirani.

Podpora za projekte, sodelavce in vodstvo

 • Sistematično vodenje projektov in projektnega načina dela v vsakem delu organizacije.
 • Priprava in izvedba projekta: od ideje, priprave ponudbe, razvoja in potrditve izdelka/procesa do izvedbe in poprodajnih aktivnosti, vzdrževanja.
 • Enostavno organizrianje ekipe in pregledno spremljanje poteka enega ali več projektov.
 • Načrtovanje dela, spremljanje aktivnosti in analiza dela v projektni ekipi.
 • Komunikacija v projektni ekipi; z izvajalci, podizvajalci, dobavitelji in ostalimi sodelujočimi)
 • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni in tehnični dokumentaciji,
 • Napredno delo z nalogami: dodeljevanje, zaključevanje, ocenjevanje napredka, zaključevanje in ocenjevanje dela...
 • Finančno spremljanje projekta: stroški, prihodki, denarni tok.
 • Sodobno ter učinkovito vodenje več različnih projektov: internih, tržnih, razvojno raziskovalnih, mednarodnih, investicijskih in drugih.


Poleg naštetega s 4PM odkljukajte še preostale rešitve na izzive projektnega vodenja, ki jih nenehno nadgrajujemo in razvijamo v skladu z vašimi potrebami:
Funkcionalnosti 4PM za industrijo

pogovor v živo