Alianta, projektno svetovanje, d. o. o.


Alianta

S pomočjo 4PM smo zagotovili transparentnost poslovanja podjetja in celovit pregled nad vsemi projekti in v celem podjetju.
Nadgradnja aplikacije 4PM za kompleksne vrste projektov nam je zelo olajšala delo pri pripravi časovnic zaposlenih na različnih projektih, predvsem mednarodnih, kot je na primer projekt NATREG. Celoten projekt vodimo v aplikaciji 4PM, naši partnerji dostopajo do aplikacije in pregledujejo potek projekta, sledijo dokumentaciji in finančnemu stanju. S 4PM smo izboljšali načrtovanje projektnih aktivnosti in razporejanje nalog zaposlenim. Finančne analitike, projektni portal in spletni dostop pa so olajšali spremljanje izvajanja projekta tudi podporni projektni pisarni.

Urška Zelič, vodja projektov

pogovor v živo