Načrtovanje denarnega toka

Načrtovanje denarnega toka – prihodkov in odhodkov - na nivoju projektov pripomore k celovitemu vpogledu na denarni tok na nivoju podjetja. Projektni vodje lahko s pametnim načrtovanjem projektov in denarnega toka pripomorejo tudi k izboljšanju denarnega toka v podjetju, še posebej v trenutnih razmerah.
Denarni tok v podjetju
 

Projektni vodja natančno ve in lahko napove, kdaj pričakuje fakturo podizvajalca ali dobavitelja, kdaj bo izstavil račun za opravljene storitve. S temi informacijami lahko prehiti računovodstvo tudi za nekaj mesecev.

Denarni tok na projektu
 

4PM vsebuje enostaven obrazec za napovedovanje prihodkov in odhodkov, ki jih ob realizaciji potrdimo in prenesemo v realizirane stroške. Napovedane fakture (prihodke ali odhodke) enostavno poveže z mejniki ali zaključki nalog - tako je na enem mestu združeno terminsko in finančno planiranje. Napredni finančni modul za upravljanje s projektnimi financami vključuje plan stroškov, napoved denarnega toka in natančno spremljanje realizacije. Vse na enem mestu, prilagojeno in transparentno.

Denarni tok v podjejtu
 

Celovit vpogled na napovedani denarni tok pa olajša določanje prioritet med nalogami: koliko vsaka vložena ura za izvedbo posamezne naloge do konca bolj prispeva k pozitivnemu denarnemu toku.

Določanje prioritet med nalogami

pogovor v živo