Načrtovanje obremenjenosti zaposlenih v 4PM

Spremljanje in načrtovanje zasedenosti zaposlenih je opravilo, s katerim se stalno srečujejo projektni vodje. 4PM to opravilo olajša.

Ko želimo osebi dodeliti novo nalogo, moramo najprej preveriti, ali ima ta oseba čas oz. če ni morda že zasedena z opravljanjem nalog v določenem obdobju. V pregledih so zbrane vse naloge, ki jih imajo naši sodelavci. V tabelo najprej vpišemo ime osebe – v drugo vrstico vpišemo filter v polju zadolženi. 4PM prikaže vse dodeljene naloge, ki jih ima oseba v izbranem obdobju.

Tako dobimo pregled nad vsemi nalogami: dodeljenimi, sprejetimi in zaključenimi nalogami. Ker dodajamo novo nalogo, nas zanimajo še nezaključene naloge, zato pri polju stanje naloge izberemo dodaten filter. V pregledu nam ostanejo samo še nezaključene naloge te osebe osebe.

Podatek o razliki med dodeljenimi in opravljenimi urami za naloge nam pove, kakšna je načrtovana obremenjenost za določeno osebo.

Če želimo lahko pripravljen pregled shranimo med priljubke.

pogovor v živo