Kako uvesti informacijsko podporo za projektno vodenje v podjetje?

Veliko informacijske podpore za projektno vodenje je namenjenih organizacijam, ki imajo visoko razvito kulturo projektnega vodenja. Odlika 4PM je v enostavnosti in prilagodljivosti potrebam majhnih in velikih podjetij. Primeren je za podjetja, ki se šele spoznavajo s projektnim vodenjem, in za take, ki te procese že obvladajo. Uporabljajo ga v podjetjih, v katerih je projektni način dela prevladujoč, in tudi v podjetjih, v katerih so projekti le del celotnega poslovanja.

Kako uvesti 4PM v podjetje
Po naših izkušnjah se podjetja odločajo za različne strategije uvedbe informacijske podpore za projektni management v podjetje. Izvedba je predvsem odvisen od velikosti organizacije, načina organiziranosti in stopnje razvitosti projektnega dela v organizaciji.

Najbolj pogosto se podjetja odločajo za postopno uvajanje, saj so potrebne tako organizacijske in kot kulturne spremembe. V podjetjih skrbno izberejo pilotne projekte, ki jih začnejo spremljati v 4PM. Pri tem je pomembno, da so projekti enostavni. Ko uporabniki obvladajo procese projektnega vodenja, dodajajo v aplikacijo nove projekte. 4PM lahko kasneje prilagajate spreminjajočim se potrebam vaše organizacije.

Naredite domačo nalogo
Ko želijo organizacije uvesti 4PM v svoje poslovanje, si morajo odgovoriti na vprašanja, ali je organizacija zrela za projektni način dela, kaj želijo z orodjem za projektni management doseči, kakšne so potrebne organizacijske in kulturne spremembe... Potreben je pregled organizacijskih zmožnosti in analiza procesov poslovanja: po funkcijah, po ključnih aktivnostih in odgovornostih. Pri vsem tem pa se mora vodstvo zavedati, da se začetne investicije časa, denarja in kadrov povrnejo.

Komuniciranje in usposabljanje
Posebej v začetni fazi je pomembno ustrezno usposabljanje ljudi za projektni način dela in vključevanje v procese, sprejemati njihovo mnenje – tako bodo lahko vsi skupaj dodali vsak svoj košček v mozaik zbiranja podatkov in bo uspeh uvedbe 4PM v organizacijo tekoč in uspešen. Ključnega pomena za uspeh uvedbe je sprejete uporabe poslovne aplikacije tako na vodstvenem nivoju kot tudi na izvedbenem nivoju.

Ko se organizacije odločijo za sistematično uvedbo informacijske podpore projektnemu načinu dela 4PM, se skrajša čas, ki je potreben za učinkovito uvedbo, zmanjša se število motečih dejavnikov, in se izboljša komunikacija v projektnih skupinah.

Podpora ekipa 4PM
Strokovno usposobljena ekipa 4PM pomaga svojim naročnikom v vseh korakih uvedbe: skupaj pripravimo začetni načrt uvedbe 4PM in analiziramo procese poslovanja, pripravimo izobraževalne delavnice za različne uporabnike, pomagamo vam premostiti morebitne organizacijske ovire ter vam stojimo ob strani v celotni fazi izvedbe.

4PM dokazano pripomore k večji učinkovitosti, znižanju stroškov ter boljšemu pregledu nad projektnim delom. 4PM je orodje, ki uporabnikom olajša tudi analize, dokumentiranje, izobraževanje in procese odločanja.

pogovor v živo