Časovnice Interreg v 4PM

datum: 11.08.2017

kategorija: sporočilo za javnost

4PM smo pripravili za spremljanje stroškov dela in hitro izdelavo časovnic za člane ekipe (dnevna časovnica) v okviru programov transnacionalnega sodelovanja, ki jih je pripravil nacionalni organ Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

4PM prilagojen za spremljanje stroškov dela in izdelavo časovnic v okviru programov transnacionalnega sodelovanja – vsi Interregi.

Kako izpolnjujemo časovnice INTERREG v 4PM?

V 4PM vnesemo načrt projekta

 1. 4PM vnesemo načrt projekta INTERREG – vprašajte po nadgradnji licence
 2. Določimo projektno ekipo, določimo % zaposlenosti na projektu, metodo izračuna urne postavke in
 3. V terminskem načrtu projekta (naloge in mejniki) povežemo delovne sklope z dejavnostmi (nalogami) in sodelavci.
 4. Uredimo finančni načrt po delovnih sklopih (finance / plan stroškov).

Načrt Interreg Projekta v 4PM Urejanje ekipe na interreg projektu

Ko je načrt projekta v 4PM, lahko začnemo s spremljanjem realizacije.

 1. Projektni sodelavci (sproti) poročajo o opravljenem delu in porabljenem času na projektnih nalogah.
 2. V isti obrazec vpisujemo tudi delo na drugih projektih in odsotnosti.
 3. Ko je mesec zaključen, vpisi dela urejeni in pregledani, lahko nadaljujemo.
 4. S pomočjo enostavne tabele (predloga) uvozimo podatke o plačah v 4PM.

Poročanje o opravljenem delu in izpolnjevanje časovnice Interreg

Sedaj je čas za čarovnijo 4PM.

 1. V izvozih je pripravljena uradna predloga za vse projekte Interreg. Izberi osebo in klikni izvoz.
 2. 4PM napolni čarovnico s podatki: naziv projekta, upravičenec, zaposlen… delo na drugih projektih, iz dnevnih vpisov prepiše vse opise dela, ure in jih razporedi na prave delovne sklope. V naslednjem koraku izpolni še vsa polja s podatki o plači posameznika in izračuna upravičene stroške za projekt.
 3. Časovnica je pripravljena za tiskanje in podpis.

Tiskanje dnevne časovnice interreg

Administrator projekta lahko:

 • sproti spremlja pravilnost vnosov v časovnicah za sodelavce,
 • dopolni ali uredi manjkajoče podatke
 • porabo sredstev glede na finančni načrt: po delovnih sklopih, po nalogah, osebah, mesecih...

Pregled mesečnih vpisov posameznika Spremljanje realizacije Interreg po delovnih sklopih

Ko je čas za oddajo poročila, administrator z nekaj kliki pripravi poročila za tiskanje – za celo obdobje, za vse sodelavce na projektu.

Tiskanje dnevne časovnice interreg

4PM poskrbi, da so vsi podatki vneseni v prava polja v predpisanem obrazcu:

 • podatki o sodelavcih na projektu
 • podatki iz dnevnih vpisov dela glede na določene delovne sklope in aktivnosti
 • razdelitev stroškov dela posameznika po posameznih delovnih sklopih
 • podatki iz plač in izračun urne postavke
 • in tudi podatki o delu na ostalih projektih, ki jih spremljate v 4PM.

Vas zanima, kako deluje?

Pišite na ali nas pokličite na 041 400 967.

pogovor v živo