Vodenje projektov od A do Ž

Načrtovanje

4PM je orodje, s katerim boste postavili organizacijsko strukturo projekta, jo ves čas izvedbe tudi spremljali in prilagajali. Vsak član ekipe pozna vlogo v projektu in svoje zadolžitve, vodstvo tako zmanjša tveganja.

Vse na enem mestu

Opravljeno realizacijo spremljate z analitičnimi pregledi, spletni koledar pa poenostavlja sklicevanje sestankov in preverjanje razpoložljivosti udeležencev.

Načrtovanje in upravljanje ekipe

Razporejanje odgovornosti med projektno ekipo in natančno načrtovanje zadolžitev za člane ekipe pomeni večji izkoristek delovne učinkovitosti in boljšo komunikacijo.

  • Z razdelitvijo nalog med člane projektne ekipe, 4PM ustvari povezavo s časovnim in finančnim okvirom projekta, kar omogoča spremljanje aktivnosti in stanja projekta.
  • Pregled nad delom posameznikov
  • Pregled nad izvedbo nalog kot orodja za ocenjevanje zaposlenih in pripomoček za razporejanje zaposlenih.
  • Pregled nad zasedenostjo virov pomeni načrtovati optimalen potek aktivnosti do uspešnega zaključka.

Motivacija posameznikov se z dobro organizacijo poveča, kar zviša projektni učinek.

dodeljene in opravljene ure<br />
ocenjena in izračunana realizacijaNaloga

Gantogram

Interaktivni gantogram omogoča vpogled v časovno in vsebinsko organizacijo projekta:

  • Ažurne informacije o poteku aktivnosti in doseganju ciljev projekta: napredek nalog, stanje aktivnosti, zadolženi.
  • S klikom na aktivnost pridobimo vse pomembne informacije – dokumente in komentarje.
  • Hitra analiza: ali so aktivnosti v načrtovanem časovnem okviru ali prihaja do zamude.

Nov, dinamičen gantogram: povleci spusti, lažje urejanje

Prilagodljivost

Vsaka organizacija ima svojo variacijo notranjih procesov, čemur se intuitivno prilagaja tudi 4PM. Naj gre za hierarhično ali povezovalno strukturo projektnega načrtovanja, 4PM vas lahko uspešno podpre pri vašem načinu dela in potrebah.

pogovor v živo